اس ام اس های زیبا در مورد سکوت

اس ام اس های زیبا در مورد سکوت
اس ام اس های زیبا درباره سکوت زیباترین پیامک ها و sms های سکوت چند یک دقیقه می ایستم چند یک دقیقه سکوت می کنم چند یک دقیقه شکر می کنم که هستید. و من صبح ها پا می شوم و صورتم را با دستهای کسی می شویم که گناه گریه هایم را به گردن […]

اس ام اس های زیبا در مورد سکوت

اس ام اس های زیبا درباره سکوت زیباترین پیامک ها و sms های سکوت چند یک دقیقه می ایستم چند یک دقیقه سکوت می کنم چند یک دقیقه شکر می کنم که هستید. و من صبح ها پا می شوم و صورتم را با دستهای کسی می شویم که گناه گریه هایم را به گردن […]
اس ام اس های زیبا در مورد سکوت

دانلود آهنگ جدید

خبر اسلامی

Contacts:
Posted by: on