بازیگران درخشان تاریخ سینما (17): بت دیویس

بازیگران درخشان تاریخ سینما (17): بت دیویس
بت دیویس ، یکی از هنرپیشه های زن پیشرو و افسانه ای هالیوود که به خاطر شخصیت متفاوت و حضورش در حدود 100 فیلم سینمایی شناخته می شود، روز پنجم آوریل 1908 در لوول، ماساچوست، از مادری به نام روث و پدری به نام هارلو مورل دیویس به دنیا آمد.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (17): بت دیویس

بت دیویس ، یکی از هنرپیشه های زن پیشرو و افسانه ای هالیوود که به خاطر شخصیت متفاوت و حضورش در حدود 100 فیلم سینمایی شناخته می شود، روز پنجم آوریل 1908 در لوول، ماساچوست، از مادری به نام روث و پدری به نام هارلو مورل دیویس به دنیا آمد.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (17): بت دیویس

Contacts:
Posted by: on