بازیگران درخشان تاریخ سینما (6): فی داناوی

بازیگران درخشان تاریخ سینما (6): فی داناوی
ستاره فلوریدایی سینمای دهه های 60 و 70، در 22 سالگی و پس از پایان تحصیل در رشته هنرهای نمایشی دانشگاه بوستون، به نیویورک رفت تا بازیگری را به صورت حرفه ای پی بگیرد.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (6): فی داناوی

ستاره فلوریدایی سینمای دهه های 60 و 70، در 22 سالگی و پس از پایان تحصیل در رشته هنرهای نمایشی دانشگاه بوستون، به نیویورک رفت تا بازیگری را به صورت حرفه ای پی بگیرد.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (6): فی داناوی

آپدیت نود 32

استخدام

Contacts:
Posted by: on