رضا کیانیان: نفهمی و بی شعوری حرصم را در می آورد

رضا کیانیان: نفهمی و بی شعوری حرصم را در می آورد
رضا کیانیان شاید بهترین گزینه در میان بازیگران برای مصاحبه ای با محوریت طنزپردازی باشد. هم طنز نوشته، هم کاریکاتور کشیده و هم بازی هایش در ژانر کمدی به یادگار مانده است.

رضا کیانیان: نفهمی و بی شعوری حرصم را در می آورد

رضا کیانیان شاید بهترین گزینه در میان بازیگران برای مصاحبه ای با محوریت طنزپردازی باشد. هم طنز نوشته، هم کاریکاتور کشیده و هم بازی هایش در ژانر کمدی به یادگار مانده است.
رضا کیانیان: نفهمی و بی شعوری حرصم را در می آورد

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on