زورگیری از مردان با طعمه کردن همسر جوان! +عکس

زورگیری از مردان با طعمه کردن همسر جوان! +عکس
مردی همسر جوانش را برای زورگیزی و باج گرفتن از مردان طعمه قرار می داد اخبار حوادث : در پی وقوع سرقت‌هایی مشابه یکدیگر که طی آن افرادی تحت پوشش مأمور اقدام به زورگیری از شهروندان کرده بودند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در جریان […]

زورگیری از مردان با طعمه کردن همسر جوان! +عکس

مردی همسر جوانش را برای زورگیزی و باج گرفتن از مردان طعمه قرار می داد اخبار حوادث : در پی وقوع سرقت‌هایی مشابه یکدیگر که طی آن افرادی تحت پوشش مأمور اقدام به زورگیری از شهروندان کرده بودند، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در جریان […]
زورگیری از مردان با طعمه کردن همسر جوان! +عکس

بک لینک

Contacts:
Posted by: on