سلمان خان، سوپر استار بی ادعا!

سلمان خان، سوپر استار بی ادعا!
سلمان خان هم مثل سایر ابرستاره های بالیوودی رویکرد متواضعانه ای را در زندگی شخصی اش دارد. او که سال ها پیش از ستاره شدن برای گذران زندگی مدل تبلیغاتی بوده، حالا ثروتش را در راه کارهای خیریه خرج می کند و این طور که خودش می گوید ستاره بودنش را اصلا جدی نمی گیرد.

سلمان خان، سوپر استار بی ادعا!

سلمان خان هم مثل سایر ابرستاره های بالیوودی رویکرد متواضعانه ای را در زندگی شخصی اش دارد. او که سال ها پیش از ستاره شدن برای گذران زندگی مدل تبلیغاتی بوده، حالا ثروتش را در راه کارهای خیریه خرج می کند و این طور که خودش می گوید ستاره بودنش را اصلا جدی نمی گیرد.
سلمان خان، سوپر استار بی ادعا!

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Contacts:
Posted by: on