سهراب سپهریِ همیشه تنها

سهراب سپهریِ همیشه تنها
سهراب سپهری وقت زیادی را در مهمانسرا می‌گذرانده و اصلا بخشی از سال که در کاشان ساکن بوده، همان‌جا سکونت داشته. پس حالا حرف‌های یکی از کارگران سابق این مهمانسرا می تواند جذاب باشد.

سهراب سپهریِ همیشه تنها

سهراب سپهری وقت زیادی را در مهمانسرا می‌گذرانده و اصلا بخشی از سال که در کاشان ساکن بوده، همان‌جا سکونت داشته. پس حالا حرف‌های یکی از کارگران سابق این مهمانسرا می تواند جذاب باشد.
سهراب سپهریِ همیشه تنها

بک لینک رنک 8

اخبار دنیای دیجیتال

Contacts:
Posted by: on