شباهت این بازیگران غیرقابل انکار است

شباهت این بازیگران غیرقابل انکار است
همین چند روز پیش بود که خبر شباهت عجیب یک نگهبان روس به لئوناردو دی کاپریو نقل محافل رسانه‌ای شد؛ خبری که کاربران فضای مجازی بارها و بارها آن را به اشتراک گذاشتند و این نگهبان ساده را یک شبه به شهرت جهانی رساندند.

شباهت این بازیگران غیرقابل انکار است

همین چند روز پیش بود که خبر شباهت عجیب یک نگهبان روس به لئوناردو دی کاپریو نقل محافل رسانه‌ای شد؛ خبری که کاربران فضای مجازی بارها و بارها آن را به اشتراک گذاشتند و این نگهبان ساده را یک شبه به شهرت جهانی رساندند.
شباهت این بازیگران غیرقابل انکار است

آپدیت نود 32 ورژن 8

wolrd press news

Contacts:
Posted by: on