فیلم گشت ارشاد 2 با حضور بازیگران قسمت اول

فیلم گشت ارشاد 2 با حضور بازیگران قسمت اول
“فیلم گشت ارشاد 2” با حضور بازیگران قسمت اول سعید سهیلی که ۵ سال پیش از این کمدی “گشت ارشاد” را با محوریت نقد برخی رفتارهای تندروها ساخته بود و البته فیلمش سه هفته بعد از آغاز اکران در نوروز ۹۱ از پرده پایین کشیده شد قصد دارد به زودی قسمت دوم این کمدی را […]

فیلم گشت ارشاد 2 با حضور بازیگران قسمت اول

“فیلم گشت ارشاد 2” با حضور بازیگران قسمت اول سعید سهیلی که ۵ سال پیش از این کمدی “گشت ارشاد” را با محوریت نقد برخی رفتارهای تندروها ساخته بود و البته فیلمش سه هفته بعد از آغاز اکران در نوروز ۹۱ از پرده پایین کشیده شد قصد دارد به زودی قسمت دوم این کمدی را […]
فیلم گشت ارشاد 2 با حضور بازیگران قسمت اول

بک لینک رنک 7

خرم خبر

Contacts:
Posted by: on