كاوه آفاق، راكر عاشق‌پیشه ای که مجاز شد

كاوه آفاق، راكر عاشق‌پیشه ای که مجاز شد
كاوه آفاق آخرین زیرزمینی‌ای بود كه مجوز گرفت و رسما به جمع خواننده‌های مجاز اضافه شد. او سال‌ها با گروه the ways به عنوان خواننده اصلی همكاری می‌كرد با پایان تلخی از آنها جدا شد.

كاوه آفاق، راكر عاشق‌پیشه ای که مجاز شد

كاوه آفاق آخرین زیرزمینی‌ای بود كه مجوز گرفت و رسما به جمع خواننده‌های مجاز اضافه شد. او سال‌ها با گروه the ways به عنوان خواننده اصلی همكاری می‌كرد با پایان تلخی از آنها جدا شد.
كاوه آفاق، راكر عاشق‌پیشه ای که مجاز شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

Contacts:
Posted by: on