لیونل مسی: با تولد تیاگو بالغ تر شدم

لیونل مسی: با تولد تیاگو بالغ تر شدم
لیونل مسی در این گفت و گو درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است. از احساس بردن پنجمین توپ طلا، دوستی اش با سوارز و نیمار، رابطه اش با رونالدو و البته زندگی خصوصی اش که با تولد پسرش متحول شده است.

لیونل مسی: با تولد تیاگو بالغ تر شدم

لیونل مسی در این گفت و گو درباره مسائل مختلفی صحبت کرده است. از احساس بردن پنجمین توپ طلا، دوستی اش با سوارز و نیمار، رابطه اش با رونالدو و البته زندگی خصوصی اش که با تولد پسرش متحول شده است.
لیونل مسی: با تولد تیاگو بالغ تر شدم

فروش بک لینک

Contacts:
Posted by: on