مرجانه گلچین به غیر از بازیگری چه کار می کند؟

مرجانه گلچین به غیر از بازیگری چه کار می کند؟
مرجانه گلچین متولد اسفند 1347 است. او از محبوب ترین چهره های سینما و تلویزیون است که کارنامه پر و پیمانی دارد و با نقش هایی که تاکنون بازی کرده بخش خوب و شیرینی از خاطرات مخاطبان تلویزیون و سینما را ساخته است.

مرجانه گلچین به غیر از بازیگری چه کار می کند؟

مرجانه گلچین متولد اسفند 1347 است. او از محبوب ترین چهره های سینما و تلویزیون است که کارنامه پر و پیمانی دارد و با نقش هایی که تاکنون بازی کرده بخش خوب و شیرینی از خاطرات مخاطبان تلویزیون و سینما را ساخته است.
مرجانه گلچین به غیر از بازیگری چه کار می کند؟

بک لینک قوی

خبرگزاری اصفحان

Contacts:
Posted by: on