مرد پرستار به دختر 37 ساله عقب مانده ذهنی تجاوز کرد!

مرد پرستار به دختر 37 ساله عقب مانده ذهنی تجاوز کرد!

 

مردی که به عنوان پرستار در خانه پیرمرد رفت و امد داشت نتوانست جلوی امیال شیطانی اش را بگیرد و به دختر عقب مانده 37 ساله این خوانده کرد و با وی رابطه جنسی داشت. دختر عقب مانده به برادرش در مورد آزار و اذیت جنسی گفت و باعث دست مرد شیطان رو شود.

پرستار مرد به دختر عقب مانده

تجاوز به دختر عقب مانده ذهنی 37 ساله توسط مرد متاهل 50 ساله که سه فرزند داشت و جهت پرستاری از پدر در خانه دختر عقب مانده ذهنی حاضر میشد انجام شده بود .

پرونده آزار دختر عقب‌مانده که گفته شده از سوی پرستار پدرش در سال ٩٣ مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ مورد بررسی قرار گرفت. در پی شکایت زنی ٤٠ساله به نام فرانک، در کلانتری چهاردانگه، این پرونده به جریان افتاد.

فرانک با مراجعه به پلیس از پرستار ٥٠ساله پدرش به نام مجید شکایت کرد و به مأموران گفت: چند سال پیش مادرم فوت کرد و مدتی پس از آن پدرم به بیماری آلزایمر مبتلا شد. من و برادرم متأهل هستیم و خواهر کوچکمان، فرشته ٣٧ساله، با پدرم زندگی می‌کند و عقب‌مانده ذهنی است، به همین علت کسی نبود که از پدرم مراقبت کند. با برادرم تصمیم گرفتیم برای نگهداری از پدرمان یک پرستار استخدام کنیم. پس از مدتی یکی از شرکت‌های خدماتی مجید را به ما معرفی و در خانه پدری‌ام شروع به کار کرد. مجید که متأهل و دارای سه فرزند بود، فقط آخر هفته‌ها، زمانی که من و برادرم مراقبت از پدر را برعهده می‌گرفتیم به خانه خود بازمی‌گشت.

شش ماه از استخدام مجید می‌گذشت که خواهرم حرف‌های تکان‌دهنده‌ای درباره او زد. ابتدا فکر کردم ممکن است اشتباه کند برای همین بیشتر با فرشته حرف زدم که متوجه شدم مجید او را مورد آزار قرار داده ‌است.

پس از شکایت این زن، مأموران مجید را بازداشت کردند او به مأموران گفت: من هرگز فرشته را مورد آزار قرار نداده‌ام، او از نظر ذهنی مشکل دارد، به‌همین‌خاطر ممکن است خیلی چیزها بگوید. به‌این‌ترتیب مجید با قرار وثیقه صد میلیون‌تومانی آزاد شد.

اما بعد از چند روز در پی نظریه پزشکی‌قانونی مبنی‌بر مورد آزار قرارگرفتن دختر عقب‌مانده و شکایت زن جوان، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مجید به صورت غیرعلنی در این دادگاه محاکمه شد. بعد از انجام تشریفات قانونی، مجید در برابر قضات قرار گرفت و بار دیگر آزار دختر عقب‌مانده را انکار کرد و گفت: فرشته دروغ می‌گوید و از نظر ذهنی دچار مشکل است و نباید حرف‌هایش را باور کرد. من هرگز با او کاری نکرده‌ام.

این در حالی است که خواهر این دختر همچنان بر شکایت خود باقی است و عنوان کرده حاضر به گذشت نیست. به‌این‌ترتیب ادامه رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران در حالی به بعد موکول شد که هیئت قضائی حکم بازداشت متهم را صادر کردند.

پرستار مرد به دختری جوان که عقب مانده است

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرد پرستار به دختر 37 ساله عقب مانده ذهنی تجاوز کرد!

 

مردی که به عنوان پرستار در خانه پیرمرد رفت و امد داشت نتوانست جلوی امیال شیطانی اش را بگیرد و به دختر عقب مانده 37 ساله این خوانده کرد و با وی رابطه جنسی داشت. دختر عقب مانده به برادرش در مورد آزار و اذیت جنسی گفت و باعث دست مرد شیطان رو شود.

پرستار مرد به دختر عقب مانده

تجاوز به دختر عقب مانده ذهنی 37 ساله توسط مرد متاهل 50 ساله که سه فرزند داشت و جهت پرستاری از پدر در خانه دختر عقب مانده ذهنی حاضر میشد انجام شده بود .

پرونده آزار دختر عقب‌مانده که گفته شده از سوی پرستار پدرش در سال ٩٣ مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ مورد بررسی قرار گرفت. در پی شکایت زنی ٤٠ساله به نام فرانک، در کلانتری چهاردانگه، این پرونده به جریان افتاد.

فرانک با مراجعه به پلیس از پرستار ٥٠ساله پدرش به نام مجید شکایت کرد و به مأموران گفت: چند سال پیش مادرم فوت کرد و مدتی پس از آن پدرم به بیماری آلزایمر مبتلا شد. من و برادرم متأهل هستیم و خواهر کوچکمان، فرشته ٣٧ساله، با پدرم زندگی می‌کند و عقب‌مانده ذهنی است، به همین علت کسی نبود که از پدرم مراقبت کند. با برادرم تصمیم گرفتیم برای نگهداری از پدرمان یک پرستار استخدام کنیم. پس از مدتی یکی از شرکت‌های خدماتی مجید را به ما معرفی و در خانه پدری‌ام شروع به کار کرد. مجید که متأهل و دارای سه فرزند بود، فقط آخر هفته‌ها، زمانی که من و برادرم مراقبت از پدر را برعهده می‌گرفتیم به خانه خود بازمی‌گشت.

شش ماه از استخدام مجید می‌گذشت که خواهرم حرف‌های تکان‌دهنده‌ای درباره او زد. ابتدا فکر کردم ممکن است اشتباه کند برای همین بیشتر با فرشته حرف زدم که متوجه شدم مجید او را مورد آزار قرار داده ‌است.

پس از شکایت این زن، مأموران مجید را بازداشت کردند او به مأموران گفت: من هرگز فرشته را مورد آزار قرار نداده‌ام، او از نظر ذهنی مشکل دارد، به‌همین‌خاطر ممکن است خیلی چیزها بگوید. به‌این‌ترتیب مجید با قرار وثیقه صد میلیون‌تومانی آزاد شد.

اما بعد از چند روز در پی نظریه پزشکی‌قانونی مبنی‌بر مورد آزار قرارگرفتن دختر عقب‌مانده و شکایت زن جوان، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مجید به صورت غیرعلنی در این دادگاه محاکمه شد. بعد از انجام تشریفات قانونی، مجید در برابر قضات قرار گرفت و بار دیگر آزار دختر عقب‌مانده را انکار کرد و گفت: فرشته دروغ می‌گوید و از نظر ذهنی دچار مشکل است و نباید حرف‌هایش را باور کرد. من هرگز با او کاری نکرده‌ام.

این در حالی است که خواهر این دختر همچنان بر شکایت خود باقی است و عنوان کرده حاضر به گذشت نیست. به‌این‌ترتیب ادامه رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران در حالی به بعد موکول شد که هیئت قضائی حکم بازداشت متهم را صادر کردند.

پرستار مرد به دختری جوان که عقب مانده است

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرد پرستار به دختر 37 ساله عقب مانده ذهنی تجاوز کرد!

Contacts:
Posted by: on