مسعود فراستی: نقد نکنم پیر می شوم

مسعود فراستی: نقد نکنم پیر می شوم
مسعود فراستی «رب النوع» یک منتقد سینمایی ایرانی است. اتفاق های زیادی باعث شده است تا او را به این نام بخوانم. از شیوه آرایش صورت و پوشش گرفته تا ادبیات جذاب و البته گزنده ای که موضع های منحصر به فردش را همراهی می کند.

مسعود فراستی: نقد نکنم پیر می شوم

مسعود فراستی «رب النوع» یک منتقد سینمایی ایرانی است. اتفاق های زیادی باعث شده است تا او را به این نام بخوانم. از شیوه آرایش صورت و پوشش گرفته تا ادبیات جذاب و البته گزنده ای که موضع های منحصر به فردش را همراهی می کند.
مسعود فراستی: نقد نکنم پیر می شوم

wolrd press news

Contacts:
Posted by: on