منصوره حسینی مجری شبکه من و تو در جشنواره فیلم فجر! +عکس

منصوره حسینی مجری شبکه من و تو در جشنواره فیلم فجر! +عکس
حضور منصوره حسینی یکی از مجریان شبکه من و تو در جشنواره جهانی فجر باعث جنجال شد و مدیر روابط عمومی جشنواره واکنش نشان داد.   حضور مجری من و تو منصوره حسینی در ایران رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر خیلی تلاش کرد که با نظم، برنامه ریزی و بدون هیچ حاشیه‌ای جشنواره […]

منصوره حسینی مجری شبکه من و تو در جشنواره فیلم فجر! +عکس

حضور منصوره حسینی یکی از مجریان شبکه من و تو در جشنواره جهانی فجر باعث جنجال شد و مدیر روابط عمومی جشنواره واکنش نشان داد.   حضور مجری من و تو منصوره حسینی در ایران رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر خیلی تلاش کرد که با نظم، برنامه ریزی و بدون هیچ حاشیه‌ای جشنواره […]
منصوره حسینی مجری شبکه من و تو در جشنواره فیلم فجر! +عکس

موزیک سرا

Contacts:
Posted by: on