منصور پورحیدری؛ پرافتخارترین استقلالی

منصور پورحیدری؛ پرافتخارترین استقلالی
روزی که آبی پوشان تهرانی با برد خانگی مقابل تیم صبای قم، دور رفت پانزدهمین دوره لیگ برتر را با موفقیت پشت سر گذاردند، خبر بیماری و بستری شدن منصور پورحیدری سرپرست این تیم در بیمارستان، کام هواداران تیم استقلال را تلخ کرد.

منصور پورحیدری؛ پرافتخارترین استقلالی

روزی که آبی پوشان تهرانی با برد خانگی مقابل تیم صبای قم، دور رفت پانزدهمین دوره لیگ برتر را با موفقیت پشت سر گذاردند، خبر بیماری و بستری شدن منصور پورحیدری سرپرست این تیم در بیمارستان، کام هواداران تیم استقلال را تلخ کرد.
منصور پورحیدری؛ پرافتخارترین استقلالی

بک لینک رنک 8

موسیقی

Contacts:
Posted by: on