نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

نوزاد بیچاره ای که تازه متولد شده بود توسط مادر و یا پدر بی رحمش در یک کیسه زباله در کنار خیابان رها شده بود. این نوزاد با بدنی کثیف و بند ناف که دور شکمش بود در خیابان رها شده بود.

ماجرای پیدا شدن نوزاد در سطل زباله

نوزاد تازه متولد شده که همچنان خون آلود و وصل به بند نافش بود داخل یک کیسه پلاستیکی کنار سطل زباله توسط یکی از رهگذران دیده شد.

نوزاد دختر هنوز بند نافش جدا نشده بود و اطراف تنش پیچیده شده بود ، بدن این نوزاد دختر بدون آنکه از لخته های خون و محتویات داخل رخم مادر تمیز شود درهوای سرد داخل کیسه ی پلاستیکی بی جان و بدون حرکت مانده بود.

نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

نوزاد تازه متولد و رها شده داخل یک کیسه

یکی از رهگذران به طور کامل از اتفاقی متوجه کیسه ای که کنار سطل زباله قرار گرفته بود شد و به سمتش رفت.

زمانی که لبه کیسه پلاستیکی را کنار زرد در کمال ناباوری نوزادی را دید که شاید ساعتی از متولد شدنش نمی گذشت.

پیدا شدن یک نوزاد تازه متولدشده داخل کیسه زباله

نوزاد زنده بود و هنوز نفس می کشید اما به دلیل هوای سرد وضعیت خوبی نداشت.

تصاویر و ویدئویی این خبر دلخراش توسط یکی از شهروندان باکو در مرکز آذربایجان در فضای مجازی منتشر شد که گویای محل ماجرا است. زن جوانی که نوزاد را کنار خیابان پیدا کرده بود به سرعت آن را به بیمارستان رساند تا برای زنده ماندن تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد.

نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

عکس نوزاد تازه متولدشده ای که درخیابان های باکو رها شده بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

نوزاد بیچاره ای که تازه متولد شده بود توسط مادر و یا پدر بی رحمش در یک کیسه زباله در کنار خیابان رها شده بود. این نوزاد با بدنی کثیف و بند ناف که دور شکمش بود در خیابان رها شده بود.

ماجرای پیدا شدن نوزاد در سطل زباله

نوزاد تازه متولد شده که همچنان خون آلود و وصل به بند نافش بود داخل یک کیسه پلاستیکی کنار سطل زباله توسط یکی از رهگذران دیده شد.

نوزاد دختر هنوز بند نافش جدا نشده بود و اطراف تنش پیچیده شده بود ، بدن این نوزاد دختر بدون آنکه از لخته های خون و محتویات داخل رخم مادر تمیز شود درهوای سرد داخل کیسه ی پلاستیکی بی جان و بدون حرکت مانده بود.

(image)

نوزاد تازه متولد و رها شده داخل یک کیسه

یکی از رهگذران به طور کامل از اتفاقی متوجه کیسه ای که کنار سطل زباله قرار گرفته بود شد و به سمتش رفت.

زمانی که لبه کیسه پلاستیکی را کنار زرد در کمال ناباوری نوزادی را دید که شاید ساعتی از متولد شدنش نمی گذشت.

پیدا شدن یک نوزاد تازه متولدشده داخل کیسه زباله

نوزاد زنده بود و هنوز نفس می کشید اما به دلیل هوای سرد وضعیت خوبی نداشت.

تصاویر و ویدئویی این خبر دلخراش توسط یکی از شهروندان باکو در مرکز آذربایجان در فضای مجازی منتشر شد که گویای محل ماجرا است. زن جوانی که نوزاد را کنار خیابان پیدا کرده بود به سرعت آن را به بیمارستان رساند تا برای زنده ماندن تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد.

(image)

عکس نوزاد تازه متولدشده ای که درخیابان های باکو رها شده بود

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نوزاد تازه متولد شده در سطل زباله کنار خیابان پیدا شد! +عکس

Contacts:
Posted by: on