هم فروغ نیستم، هم فروغ هستم

هم فروغ نیستم، هم فروغ هستم
به او می گویم «مادر»، چرا که معتقدم برای ادبیات ایران «مادری» می کند! نه تنها برای خواهر و برادر و خانواده اش امروز مادری گشاده دست و فهیم است، بلکه برای همه کسانی که دغدغه حفظ و اعتلای فرهنگی این مرز و بوم را دارند «مادر» است.

هم فروغ نیستم، هم فروغ هستم

به او می گویم «مادر»، چرا که معتقدم برای ادبیات ایران «مادری» می کند! نه تنها برای خواهر و برادر و خانواده اش امروز مادری گشاده دست و فهیم است، بلکه برای همه کسانی که دغدغه حفظ و اعتلای فرهنگی این مرز و بوم را دارند «مادر» است.
هم فروغ نیستم، هم فروغ هستم

آلرژی و تغذیه

خرم خبر

Contacts:
Posted by: on