پریناز ایزدیار؛ دیگر تلویزیون را دوست ندارد!

پریناز ایزدیار؛ دیگر تلویزیون را دوست ندارد!
از سه سال پیش تا الان ایزدیار پیشنهادهای بهتر و البته انتخاب های درست تری داشت. تا اینکه امسال بار دیگر فتحی او را برای بازی در یکی از مهم ترین نقش های سریال محبوب شهرزاد انتخاب کرد و او هم از پس بازی در نقش شیرین به خوبی برآمد.

پریناز ایزدیار؛ دیگر تلویزیون را دوست ندارد!

از سه سال پیش تا الان ایزدیار پیشنهادهای بهتر و البته انتخاب های درست تری داشت. تا اینکه امسال بار دیگر فتحی او را برای بازی در یکی از مهم ترین نقش های سریال محبوب شهرزاد انتخاب کرد و او هم از پس بازی در نقش شیرین به خوبی برآمد.
پریناز ایزدیار؛ دیگر تلویزیون را دوست ندارد!

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on