چرا گلاره عباسی عمل زیبایی نمی‌ کند؟

چرا گلاره عباسی عمل زیبایی نمی‌ کند؟
گلاره عباسی تنها كسی بود كه در سریال «كیمیا» حاضر شد زیر بار سنگین گریم‌های زشت كننده برود تا نقش در بیاید. او بازیگری است با عقاید خیلی خاص در مورد زندگی و كار حرفه‌ای‌اش همیشه سعی كرده كه گزیده‌كار باقی بماند.

چرا گلاره عباسی عمل زیبایی نمی‌ کند؟

گلاره عباسی تنها كسی بود كه در سریال «كیمیا» حاضر شد زیر بار سنگین گریم‌های زشت كننده برود تا نقش در بیاید. او بازیگری است با عقاید خیلی خاص در مورد زندگی و كار حرفه‌ای‌اش همیشه سعی كرده كه گزیده‌كار باقی بماند.
چرا گلاره عباسی عمل زیبایی نمی‌ کند؟

فروش بک لینک
Contacts:
Posted by: on