چهره ها در سوگِ مهرداد اولادی

چهره ها در سوگِ مهرداد اولادی
عصر روز گذشته خبری تلخ تیتر یک خبرگزاری ها شد، خبری که از رفتن و پرکشیدنِ یک جوان دیگر سخن میگفت. از رفتن یک ورزشکار دیگر. “مهرداد اولادی درگذشت”. به همین سادگی!

چهره ها در سوگِ مهرداد اولادی

عصر روز گذشته خبری تلخ تیتر یک خبرگزاری ها شد، خبری که از رفتن و پرکشیدنِ یک جوان دیگر سخن میگفت. از رفتن یک ورزشکار دیگر. “مهرداد اولادی درگذشت”. به همین سادگی!
چهره ها در سوگِ مهرداد اولادی

خرید بک لینک

ganool review

Contacts:
Posted by: on