یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک

یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک
بی‌پروایی سعدی در روایت صادقانه از گناه، عشق و رسوایی از انتقادهایی است که بر او وارد شده است، اما عبدالحسین زرین‌کوب می‌گوید صراحت لهجه و صدق بیان سعدی به گناه او نیز رنگ اخلاق بخشیده است.

یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک

بی‌پروایی سعدی در روایت صادقانه از گناه، عشق و رسوایی از انتقادهایی است که بر او وارد شده است، اما عبدالحسین زرین‌کوب می‌گوید صراحت لهجه و صدق بیان سعدی به گناه او نیز رنگ اخلاق بخشیده است.
یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک

فروش بک لینک

روزنامه قانون

Contacts:
Posted by: on