یک گفت‌وگوی زعفرانی با مهدی هاشمی

یک گفت‌وگوی زعفرانی با مهدی هاشمی
مهدی هاشمی بدون شك یكی از اساتید بلامنازغ عرصه بازیگری در هنر كشورمان است كه سال‌هاست در این عرصه مویی سپید كرده و به هنرنمایی و درخشش مشغول است.

یک گفت‌وگوی زعفرانی با مهدی هاشمی

مهدی هاشمی بدون شك یكی از اساتید بلامنازغ عرصه بازیگری در هنر كشورمان است كه سال‌هاست در این عرصه مویی سپید كرده و به هنرنمایی و درخشش مشغول است.
یک گفت‌وگوی زعفرانی با مهدی هاشمی

بک لینک

Contacts:
Posted by: on