جام ندیده ها!

جام ندیده ها!

21 هفته، یعنی بیش از دو سوم از مسابقات لیگ برتر سپری شده و اختلاف صدرنشین لیگ تا رده پنجم، فقط 5 امتیاز است. میانگین 1.8 امتیاز از هر بازی صدرنشین فعلی یعنی استقلال، به خوبی ثابت می کند که حتی بهترین تیم فعلی هم چندان پرمایه نیست.

خبرگذاری اصفحان

مجله اتومبیل

Contacts:
Posted by: on