بلال اردوغان، آقازاده نفتی

بلال اردوغان، آقازاده نفتی

افشاگری مقامات روس درباره ارتباط پسر رییس جمهور ترکیه با سرکردگان داعش در فروش نفت عراق و سوریه بحث های فراوانی را در رسانه ها به دنبال داشته است.

خبر جدید

بکلینک

Contacts:
Posted by: on