وداع با افسانه‌ای که جهان را خاکستری می‌دید

وداع با افسانه‌ای که جهان را خاکستری می‌دید

دیوید بووی یکی از بزرگ‌تری هنرمندان عصر طلایی راک در دهه 1960 و 1970 روز گذشته بر اثر سرطان درگذشت و اینگونه موسیقی پاپ یکی از شاخص‌ارین و غریب‌ترین چهره‌هایش را از دست داد.

پرس نیوز

خرید بکلینک

Contacts:
Posted by: on