پژمان بازغی ستاره نیست، عاشق است عاشق!

پژمان بازغی ستاره نیست، عاشق است عاشق!

شمایل او، دست کم از ستاره های دیگر نداشت. همه منتظر درخشش این بازیگر جوان در سینما بودند، اما انگار خودش تمایل چندانی برای ستاره شدن نداشت، چون دغدغه اش چیز دیگری بود.

موسیقی روز

بک لینک رنک 2

Contacts:
Posted by: on