نیکولا تسلا، نابغه یا دیوانه؟!

نیکولا تسلا، نابغه یا دیوانه؟!

نیکولا تسلا یکی از بدنام‌ترین دانشمندان در تاریخ بشریت است. خواه او را نابغه بخوانید، یا یک دیوانه‌ی تمام عیار، نمی‌توانید منکر ذهن خلاق و تخیل‌گرای بی‌نظیر وی باشید.

اخبار دنیای دیجیتال

بک لینک رنک 8

Contacts:
Posted by: on