جورج اورول؛ خالق «مزرعه حیوانات»

جورج اورول؛ خالق «مزرعه حیوانات»

اگر بخواهید لیستی از صفات و خصوصیات فردی نویسنده ای مثل «جورج اورول» را در یک کاغذ جمع آوری کنید باید محبوب‌ترین و شاخص‌ترین آن را گزینه های اخلاقی این نویسنده ذکر کنید.

cars

آپدیت نود

Contacts:
Posted by: on