روایت مجاهد خذیراوی از مهمانی لعنتی…

روایت مجاهد خذیراوی از مهمانی لعنتی…

مجاهد خذیراوی که روزگاری با استارت های انفجاری و گل هایش، پرچم استقلال را در باد می رقصاند و به حکم روزگار بی رحم، شایسته تمام لعن ها شد، حالا پس از مدت ها به حرف آمده تا واگویه های ستاره سوخته ای را بشنویم که هر ثانیه، مجلس ترحیم آرزوهای اوست.

استخدام

آپدیت نود 32

Contacts:
Posted by: on