زیزومن، ابرقهرمان مادرید!

زیزومن، ابرقهرمان مادرید!

حضور زیدان به مادرید امید بخشیده است. این را از تماشای بازی مادرید برابر لاکرونیا هم می شد حس کرد؛ زمانی که سانتیاگوبرنابئو برای سومین بار در طول فصل تمام بلیت هایش فروخته شد تا زیدان مرد اول این روزهای مادرید باشد.

گوشی

ورزش و زندگی

Contacts:
Posted by: on