آجیل خوری در نوروز با شهرام قائدی

آجیل خوری در نوروز با شهرام قائدی
شهرام قائدی در ماه‌های اخیر با ظاهری كاملا متفاوت نسبت به قبل نشان داده است كه خواستن توانستن است. او حتی می‌خواهد این تغییر را در روند كاری‌اش نیز ایجاد كند.

آجیل خوری در نوروز با شهرام قائدی

شهرام قائدی در ماه‌های اخیر با ظاهری كاملا متفاوت نسبت به قبل نشان داده است كه خواستن توانستن است. او حتی می‌خواهد این تغییر را در روند كاری‌اش نیز ایجاد كند.
آجیل خوری در نوروز با شهرام قائدی

بازی آزاد

پامنا موبایل لپ تاپ