آخرین گفت‌وگوی علی حاتمی

آخرین گفت‌وگوی علی حاتمی
زنده‌یاد علی حاتمی فیلمسازی که در 71 سال پیش در خیابان شاپور تهران به دنیا آمد و در 14 آذر 1375 دیده از جهان فرو بست و مرگ زودهنگامش دریچه دوربین را به بخشی از تاریخ ایران بست و سینمای ایران را از شنیدن دیالوگ‌های شیرین، یکه و شعر گونه‌اش محروم کرد.

آخرین گفت‌وگوی علی حاتمی

زنده‌یاد علی حاتمی فیلمسازی که در 71 سال پیش در خیابان شاپور تهران به دنیا آمد و در 14 آذر 1375 دیده از جهان فرو بست و مرگ زودهنگامش دریچه دوربین را به بخشی از تاریخ ایران بست و سینمای ایران را از شنیدن دیالوگ‌های شیرین، یکه و شعر گونه‌اش محروم کرد.
آخرین گفت‌وگوی علی حاتمی