آخرین کریسمس جرج مایکل؛ موفقیت‌ها و جنجال‌های یک ستاره

آخرین کریسمس جرج مایکل؛ موفقیت‌ها و جنجال‌های یک ستاره
جرج مایکل از پدری قبرسی‌یونانی و مادری انگلیسی در روز ۲۵ ژوئن سال ۱۹۶۳ در شمال لندن به دنیا آمد.

آخرین کریسمس جرج مایکل؛ موفقیت‌ها و جنجال‌های یک ستاره

جرج مایکل از پدری قبرسی‌یونانی و مادری انگلیسی در روز ۲۵ ژوئن سال ۱۹۶۳ در شمال لندن به دنیا آمد.
آخرین کریسمس جرج مایکل؛ موفقیت‌ها و جنجال‌های یک ستاره