گلاره عباسی: آدم باحالی نیستم

گلاره عباسی: آدم باحالی نیستم
شاید برای آنها که گلاره عباسی را در نقش اکرم سریال «شهرزاد» دیده اند باور این نکته سخت باشد که خلاف سنگین این بازیگر برداشتن یک آدامس اضافه از جعبه آدامس رفقایش است.

گلاره عباسی: آدم باحالی نیستم

شاید برای آنها که گلاره عباسی را در نقش اکرم سریال «شهرزاد» دیده اند باور این نکته سخت باشد که خلاف سنگین این بازیگر برداشتن یک آدامس اضافه از جعبه آدامس رفقایش است.
گلاره عباسی: آدم باحالی نیستم

دانلود سریال و آهنگ