آدولف هیتلر چه کسی بود؟

آدولف هیتلر چه کسی بود؟
رهبر آلمان نازی تنها هیولای قرن بیستم نبود، اما چه دلیلی وجود دارد که با گذشت 125 سال از تولد هیتلر، داستان زندگی‌اش بیش از هر ستمگر دیگری ما را جذب خود می‌کند؟

آدولف هیتلر چه کسی بود؟

رهبر آلمان نازی تنها هیولای قرن بیستم نبود، اما چه دلیلی وجود دارد که با گذشت 125 سال از تولد هیتلر، داستان زندگی‌اش بیش از هر ستمگر دیگری ما را جذب خود می‌کند؟
آدولف هیتلر چه کسی بود؟

آپدیت نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید