فرزان عاشورزاده در آرزوی مدال المپیک

فرزان عاشورزاده در آرزوی مدال المپیک
وقتی در سن 17 سالگی و در مسابقات آسیایی اینچئون موفق به کسب طلای تکواندو شد، کاملا می شد حدس زد که روزی مرد اول وزن خودش در این رشته خواهدشد. سه سالی از اتفاق گذشته و حالا شانس اول طلای المپیک ریو 2016 به حساب می آید.

فرزان عاشورزاده در آرزوی مدال المپیک

وقتی در سن 17 سالگی و در مسابقات آسیایی اینچئون موفق به کسب طلای تکواندو شد، کاملا می شد حدس زد که روزی مرد اول وزن خودش در این رشته خواهدشد. سه سالی از اتفاق گذشته و حالا شانس اول طلای المپیک ریو 2016 به حساب می آید.
فرزان عاشورزاده در آرزوی مدال المپیک

استخدام