“ازدواج اجباری” باعث شد دختر 11 ساله خودش را دار بزند!

“ازدواج اجباری” باعث شد دختر 11 ساله خودش را دار بزند!
دختر 11 ساله بیچاره که با اجبار به عقد پسری 25 ساله در امده بود قبل از اینکه به خانه شوهرش برود خودش را دار زد و خودکشی کرد. خودکشی دختر کم سن و سال برای “ازدواج اجباری” اگر دختر 11 ساله دارید و حواستان به دغدغه های روزمره اش است، می دانید که روزگارش با […]

“ازدواج اجباری” باعث شد دختر 11 ساله خودش را دار بزند!

دختر 11 ساله بیچاره که با اجبار به عقد پسری 25 ساله در امده بود قبل از اینکه به خانه شوهرش برود خودش را دار زد و خودکشی کرد. خودکشی دختر کم سن و سال برای “ازدواج اجباری” اگر دختر 11 ساله دارید و حواستان به دغدغه های روزمره اش است، می دانید که روزگارش با […]
“ازدواج اجباری” باعث شد دختر 11 ساله خودش را دار بزند!

کرمان نیوز