: خانواده سلطنتی در مسابقات اسب دوانی

: خانواده سلطنتی در مسابقات اسب دوانی
مسابقات اسب دوانی اسکات با حضور خانواده های سلطنتی ، به مدت 3 روز در انگلستان، برپا شد. در این مراسم افرادی چون ملکه الیزابت دوم، کیت میدلتون، شاهزاده ویلیام و غیره حضور داشتند که تصاویری از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.

: خانواده سلطنتی در مسابقات اسب دوانی

مسابقات اسب دوانی اسکات با حضور خانواده های سلطنتی ، به مدت 3 روز در انگلستان، برپا شد. در این مراسم افرادی چون ملکه الیزابت دوم، کیت میدلتون، شاهزاده ویلیام و غیره حضور داشتند که تصاویری از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم.
: خانواده سلطنتی در مسابقات اسب دوانی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی