«اصغر بیچاره» چه آرزوهایی داشت؟

«اصغر بیچاره» چه آرزوهایی داشت؟
اصغر بیچاره که ۲۳ خردادماه همزمان با سالروز تولدش از دنیا رفت بزرگ‌ترین آرشیو عکس سینما و تئاتر ایران را داشت و تا وقتی در ایران بود آن را در قالب موزه‌ای شخصی در خانه‌اش نگهداری می‌کرد.

«اصغر بیچاره» چه آرزوهایی داشت؟

اصغر بیچاره که ۲۳ خردادماه همزمان با سالروز تولدش از دنیا رفت بزرگ‌ترین آرشیو عکس سینما و تئاتر ایران را داشت و تا وقتی در ایران بود آن را در قالب موزه‌ای شخصی در خانه‌اش نگهداری می‌کرد.
«اصغر بیچاره» چه آرزوهایی داشت؟

گوشی موبایل