یادی از پدر تراژدی فرانسوی و خالق «ال‌سید»

یادی از پدر تراژدی فرانسوی و خالق «ال‌سید»
یکم اکتبر برابر است با سالروز درگذشت «پیر کورنی» بنیانگذار و پدر تراژدی فرانسوی و یکی ازنامدارترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ تئاتر جهان. نمایشنامه «ال سید» معروف‌ترین اثر کورنی در ایران است.

یادی از پدر تراژدی فرانسوی و خالق «ال‌سید»

یکم اکتبر برابر است با سالروز درگذشت «پیر کورنی» بنیانگذار و پدر تراژدی فرانسوی و یکی ازنامدارترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ تئاتر جهان. نمایشنامه «ال سید» معروف‌ترین اثر کورنی در ایران است.
یادی از پدر تراژدی فرانسوی و خالق «ال‌سید»

لردگان