گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 71 ساله شد

گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 71 ساله شد
گرد مولر از چهر‌ه‌های سرشناس فوتبال آلمان و یکی از بهترین مهاجمان و گلزنان تاریخ این ورزش محسوب می‌شود. روز ۳ نوامبر ۲۰۱۵ مصادف است با هفتادمین سالگرد تولد ستاره‌ای که به “بمب‌افکن” شهرت دارد.

گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 71 ساله شد

گرد مولر از چهر‌ه‌های سرشناس فوتبال آلمان و یکی از بهترین مهاجمان و گلزنان تاریخ این ورزش محسوب می‌شود. روز ۳ نوامبر ۲۰۱۵ مصادف است با هفتادمین سالگرد تولد ستاره‌ای که به “بمب‌افکن” شهرت دارد.
گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 71 ساله شد

در امتداد شب

گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 70 ساله شد

گرد مولر، «بمب‌‌افکن» فوتبال آلمان 70 ساله شد

گرد مولر از چهر‌ه‌های سرشناس فوتبال آلمان و یکی از بهترین مهاجمان و گلزنان تاریخ این ورزش محسوب می‌شود. روز ۳ نوامبر ۲۰۱۵ مصادف است با هفتادمین سالگرد تولد ستاره‌ای که به “بمب‌افکن” شهرت دارد.
دانلود گفتگو