مهم ترین شایعات درباره چهره های ایرانی

مهم ترین شایعات درباره چهره های ایرانی

در دو هفته اخیر «اخبار» زیادی درباره ستارگان ایرانی در فضای مجازی منتشر شد. بیشتر این اخبار توسط خود ستاره ها تکذیب شد و نام «شایعه» به خود گرفت. در این مطلب سراغ مشاهیری رفتیم که جغد شوم «شایعه» این بار روی بام خانه آنها نشسته است.
بوستان گفتگو