«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جان تراولتا» تا «امیلی بلانت»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جان تراولتا» تا «امیلی بلانت»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از اد شیران بگیرید تا ویکند. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جان تراولتا» تا «امیلی بلانت»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از اد شیران بگیرید تا ویکند. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جان تراولتا» تا «امیلی بلانت»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از جیمز دین بگیرید تا جنیفر آنیستون. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از جیمز دین بگیرید تا جنیفر آنیستون. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازدنزل واشینگتن بگیرید تا آنتونی هاپکینز. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازدنزل واشینگتن بگیرید تا آنتونی هاپکینز. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها: از «استن لی» تا «آنتونی هاپکینز»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکیت هرینگتون بگیرید تا ژرار دپاردیو. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکیت هرینگتون بگیرید تا ژرار دپاردیو. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیک جیلنهال» تا «جرد لتو»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از بری لارسون بگیرید تا سوزان ساراندون 70 ساله. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از بری لارسون بگیرید تا سوزان ساراندون 70 ساله. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «بری لارسون» تا «گوئن استفانی»

شبکه خانگی

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «تام هاردی» تا «سوفیا لورن»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «تام هاردی» تا «سوفیا لورن»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازایمی واینهاوس بگیرید تا بیل ماری بازیگر، کمدین و نویسنده آمریکایی. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «تام هاردی» تا «سوفیا لورن»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازایمی واینهاوس بگیرید تا بیل ماری بازیگر، کمدین و نویسنده آمریکایی. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «تام هاردی» تا «سوفیا لورن»

لوکس بلاگ

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از مایکل جکسون تا سلما هایک

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از مایکل جکسون تا سلما هایک
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از مایکل جکسون بگیرید تا سلما هایک که هفته پیش پنجاه ساله شد! در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از مایکل جکسون تا سلما هایک

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از مایکل جکسون بگیرید تا سلما هایک که هفته پیش پنجاه ساله شد! در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از مایکل جکسون تا سلما هایک

سیستم اطلاع رسانی

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکریس پاین 36 ساله بگیرید تا جک بلک که 47 ساله شد در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم:

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: ازکریس پاین 36 ساله بگیرید تا جک بلک که 47 ساله شد در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم:
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «کریس پاین» تا «آرون پُل»

مهارت برتر