«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»
طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از جیمز دین بگیرید تا جنیفر آنیستون. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.

«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»

طی هفته ای که گذشت بسیاری از ستاره ها زادروزشان را جشن گرفتند: از جیمز دین بگیرید تا جنیفر آنیستون. در اینجا نگاهی به نکات و حقایق جالب زندگی ستاره هایی که در هفته پیش به دنیا آمدند می اندازیم.
«تولدت مبارک» برای ستاره ها؛ از «جیمز دین» تا «شکیرا و پیکه»