تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران
خبر سفر یک بازیگر فیلم های هرزه نگاری، برای گرسنگان هزل و هجو در شبکه های اجتماعی یک چیزی بود مثل آب گوارا در میان کویر لوت. همان قدر جذاب که بتوانند با کامنت های عجیب خود کاری کنند که او ظرف یک روز صفحه اینستاگرام خود را ببندد.

تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

خبر سفر یک بازیگر فیلم های هرزه نگاری، برای گرسنگان هزل و هجو در شبکه های اجتماعی یک چیزی بود مثل آب گوارا در میان کویر لوت. همان قدر جذاب که بتوانند با کامنت های عجیب خود کاری کنند که او ظرف یک روز صفحه اینستاگرام خود را ببندد.
تمام سفرهای حاشیه ساز افراد مشهور به ایران

اخبار جهان

فرزاد حسنی: از حاشیه سازان نمیگذرم

فرزاد حسنی: از حاشیه سازان نمیگذرم
خیلی ها تا شامگاه روز شنبه نمی دانستند تلویزیون برنامه ای دارد به نام «اکسیر» که فرزاد حسنی مجری آن است. این برنامه شبکه سه در حیطه سلامت و پزشکی ساخته شده، نوپا است، کنداکتور بدی دارد و از آن طرف پخشش با برنامه شناخته شده «خندوانه» همزمان است.

فرزاد حسنی: از حاشیه سازان نمیگذرم

خیلی ها تا شامگاه روز شنبه نمی دانستند تلویزیون برنامه ای دارد به نام «اکسیر» که فرزاد حسنی مجری آن است. این برنامه شبکه سه در حیطه سلامت و پزشکی ساخته شده، نوپا است، کنداکتور بدی دارد و از آن طرف پخشش با برنامه شناخته شده «خندوانه» همزمان است.
فرزاد حسنی: از حاشیه سازان نمیگذرم

فروش بک لینک

استخدام