«حامد بهداد» با نقش هایش زندگی می کند

«حامد بهداد» با نقش هایش زندگی می کند
آبان 1352 در شهر مشهد بازیگری پرهیجان و پرانرژی برای سینمای ایران به دنیا می آید که در ابتدای جوانی به هنرمندی پرانرژی چونان حامد صابری بهداد تبدیل می شود.

«حامد بهداد» با نقش هایش زندگی می کند

آبان 1352 در شهر مشهد بازیگری پرهیجان و پرانرژی برای سینمای ایران به دنیا می آید که در ابتدای جوانی به هنرمندی پرانرژی چونان حامد صابری بهداد تبدیل می شود.
«حامد بهداد» با نقش هایش زندگی می کند

آپدیت نود 32 شنبه

آهنگ جدید