ستاره هایی که پنهانی ازدواج کردند!

ستاره هایی که پنهانی ازدواج کردند!
اگر چه بسیاری از ستاره ها دوست دارند که هواداران شان از جزییات زندگی آنها آگاه باشند و ریز و درشت زندگی شخصی شان را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند، اما برخی دیگر هستند که ترجیح می دهند مهمترین رویدادهای زندگی شان، مانند جشن عروسی، در خفا برگزار شود.

ستاره هایی که پنهانی ازدواج کردند!

اگر چه بسیاری از ستاره ها دوست دارند که هواداران شان از جزییات زندگی آنها آگاه باشند و ریز و درشت زندگی شخصی شان را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند، اما برخی دیگر هستند که ترجیح می دهند مهمترین رویدادهای زندگی شان، مانند جشن عروسی، در خفا برگزار شود.
ستاره هایی که پنهانی ازدواج کردند!

ستاره ها چه استعدادهایی که ندارند!

ستاره ها چه استعدادهایی که ندارند!

هر فردی یک خصوصیات بارز دارد. یکی به خاطر صدای خوبی که دارد و دیگری برای هنر بازیگری اش به شهرت می رسد. ستاره های هالیوود نیز افراد با استعدادی هستند. اما آیا از استعدادهای دیگر آنها نیز خبر دارید؟
روزنامه امروز