ماجراهای «سردار آزمون» و اسبش

ماجراهای «سردار آزمون» و اسبش
شاید اگر از خیلی از ورزش دوستان ایرانی درباره رشته مورد علاقه شان سوال کنی، مانند همه جای دنیا ا فوتبال نام ببرند اما در شمال ایران به خصوص در منطقه ترکمن صحرا یا همان استان گلستان امروزی، این علاقه تا حدود زیادی فرق می کند.

ماجراهای «سردار آزمون» و اسبش

شاید اگر از خیلی از ورزش دوستان ایرانی درباره رشته مورد علاقه شان سوال کنی، مانند همه جای دنیا ا فوتبال نام ببرند اما در شمال ایران به خصوص در منطقه ترکمن صحرا یا همان استان گلستان امروزی، این علاقه تا حدود زیادی فرق می کند.
ماجراهای «سردار آزمون» و اسبش

آپدیت نود 32 ورژن 9

اخبار دنیای دیجیتال