«شل سیلوراستاین» یا «عمو شلبی» که بود؟

«شل سیلوراستاین» یا «عمو شلبی» که بود؟
شل سیلوراستاین یا «عمو شلبی» به تعیبر کودکان دوست‌دار آثار او، در سال ۱۹۳۲ در شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا، متولد شد.

«شل سیلوراستاین» یا «عمو شلبی» که بود؟

شل سیلوراستاین یا «عمو شلبی» به تعیبر کودکان دوست‌دار آثار او، در سال ۱۹۳۲ در شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا، متولد شد.
«شل سیلوراستاین» یا «عمو شلبی» که بود؟

بک لینک رنک 4

اس ام اس جدید